Praktijkgericht onderzoek

Maken, innoveren en ontwikkelen vragen om onderzoekend werken. Het mbo doet dat op verschillende manieren en in verschillende mate. Praktijkgericht onderzoek geven we vorm zodat het antwoord geeft op vragen uit de praktijk en zodat de opgedane kennis en ervaring de mensen in die praktijk meteen verder helpt.

Vraagstukken van deze tijd vragen om onderzoek dat meebeweegt. Onderzoek dat zich verhoudt tot de onderwijspraktijk en niet alleen daarover maar vooral ook daarbinnen praktijkkennis ontwikkelt. Onderzoek dat aansluit bij de individuele docent of onderwijsprofessional, die geprikkeld wordt in haar fascinatie voor de eigen praktijk en het eigen onderzoekend vermogen. We beschouwen praktijkgericht onderzoek niet als een separate activiteit, maar als een manier om doorlopend aan de eigen praktijk te werken. Onderzoek doen en onderzoek benutten als een onlosmakelijk onderdeel van maken, innoveren en ontwikkelen in de onderwijspraktijk. 

“Kunnen we spelen waarover we spreken, al is het maar met wat voorwerpen op tafel?”
Wending geïnspireerd op Thalia
Muze van de komedie


Praktijkgericht onderzoek door Onderwijs124 gaat uit van het creëren van verbinding en het stimuleren van ontwikkeling. Interactie met de praktijk is dan ook een van onze centrale uitgangspunten voor betekenisvol onderzoek. Daarin combineren we verschillende manieren om inzichten te verzamelen en delen. Afhankelijk van het vraagstuk gebruikmakend van muzische werkvormen en narratieve, participatieve en ontwerpgerichte methoden. De praktijk als mede-onderzoeker, als manier om het onderzoekend werken en innoveren verder aan te wakkeren.

Lees meer:

 

Op verkenning naar een mbo-invalshoek op kennisontwikkeling
Onderwijs124 & Kwaliteitsnetwerk mbo (2022)

 

Samen doorbouwen aan leren 
Levendige praktijken van de Tech Campus – ROC Midden-Nederland (2022)

Neem contact op voor meer informatie

Andrea Klaeijsen

Pieter Baay

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen

Scroll to top