Brede Vorming & Burgerschap

Visie- en curriculumontwikkeling rond Brede Vorming & Burgerschap is actueel in het mbo. Bij veel maatschappelijke ontwikkelingen wordt het onderwijs gevraagd jongeren te vormen, maar bovenal groeit de aandacht voor persoonsvorming van jongeren als zelfstandige, waarde(n)volle mensen. Wij gebruiken creatieve, participatieve manieren om betekenisvol en innovatief onderwijs te helpen vormgeven.

Het mbo heeft een meervoudige opdracht én ambitie: het helpt studenten hun weg te vinden op de arbeidsmarkt, in de samenleving en in hun persoonlijke vorming. Vaak worden deze aspecten separaat belicht, terwijl de vervlechting zoveel potentie biedt. Burgerschapsvorming in de beroepscontext en beroepsvaardigheden ontwikkelen in de maatschappij. Het verbinden van leerervaringen in de privésfeer, publieke sfeer, politieke sfeer en private (werk)sfeer maakt hybride contexten kansrijk en nodig. Soms schreeuwt de samenleving naar de mbo-jongeren, maar het schreeuwt ook zeker óm de aardige, vaardige en waardige studenten in het mbo!

“Als we samen op één blaadje werken, in plaats van ieder voor zich…”
Wending geïnspireerd op Eroato
Muze van de hymne, het lied en de lyriek

Mensen en organisaties werken vanuit een eigen signatuur. Zeker bij Brede Vorming & Burgerschap brengen mensen zichzelf mee en dat is ook wat wij willen aanwakkeren. Via muzische manieren van werken prikkelen we mensen om zichzelf op het spel te zetten en hun eigen praktijk te onderzoeken. Met inspiratie uit de kunst, praktische filosofie, sport, religie en andere bronnen, geven we invulling aan betekenisvol onderwijs en realiseren we dat werkenderwijs. Soms in één krachtige inspiratiesessie en vaker in een langere samenwerking waarin onderzoek, ontwikkeling en professionalisering hand in hand gaan.

Lees meer:

Driegangengesprekken Burgerschap
Helle Vermeij & Pieter Baay (2023)

 

Lezen in het mbo en Brede Vorming
Stichting Lezen & Onderwijs124 (2022)

 

Als ontmoetingen niet meer vanzelf gaan
Evaluatie van initiatieven in coronatijd – ROC Friese Poort (2022)

 

AandachtAmbassadeurs in het MBO: een effectieve interventie voor welzijn en ontmoeting
Deze publicatie bevat onderbouwde werkvormen, draaiboeken en ervaringen van studenten en onderwijsprofessionals – Onderwijs124 (2021)

 

Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort
Pieter Baay, Benedicte Bombala, Ronald Ferket, Alieke Hofland, Tara Schoemaker, Lidwien Feld, Marjolein Kuitert, Jan Twilt & Koen Vos (2020)

 

Brede Vorming: waarom nu?
Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin (2018)

Neem contact op voor meer informatie

Pieter Baay

Bart van Rosmalen

Andrea Klaeijsen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen

Scroll to top