ONS NETWERK
In de open, multidisciplinaire netwerkorganisatie Onderwijs124 werken diverse onderzoekers, adviseurs en kunstenaars samen aan betekenisvol en innovatief onderwijs in het mbo. Zij werken samen op projectbasis en ontmoeten elkaar daarnaast om elkaar te stimuleren en professionaliseren rondom muzisch makerschap, onderwijsinnovatie en andere mbo-thema’s.
 
Kunnen wij iets voor jou, je team of school betekenen? Of wil je je aansluiten bij ons netwerk? Benader ons gerust!

Dr. Pieter Baay

Pieter geeft betekenis en vorm aan toekomstgericht onderwijs. Met zijn sociologische blik richt hij zich op de maatschappelijke en vormende kant van het mbo. Pieter beweegt tussen wetenschap en praktijk door conceptuele verbindingen en interpersoonlijke dynamiek te creëren. Hij weet het onderzoekend en creatief vermogen bij zichzelf en anderen aan te wakkeren en zo innovatieprocessen te doorgronden en stimuleren. Hij is ook nauw betrokken bij de kwaliteitscultuur van Rijn IJssel. Pieter combineert werkzaamheden voor Onderwijs124 met zijn werk bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Publicatieoverzicht

Dr. Andrea Klaeijsen

Andrea werkt graag aan vraagstukken die het onderzoekend innoveren of innoverend onderzoeken in het beroepsonderwijs versterken. Op verschillende manieren legt zij verbindingen tussen onderwijspraktijk, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie. Door te vertragen, verbinden en vast te leggen draagt Andrea bij aan mogelijkheden om expliciet te leren van onderzoek en innovatie in de onderwijspraktijk. Haar beschouwende en ontwikkelingsgerichte benadering zet ze graag in bij inhoudelijke thema’s op het gebied van leren, motiveren en professionaliseren. Andrea is werkzaam als practor Gepersonaliseerd Leren bij het VISTA college en werkt daarnaast als zelfstandig onderzoeker regelmatig samen met Onderwijs124.

 

Dr. Bart van Rosmalen

Bart begeleidt bestuur, management en teams in het onderwijs bij het maken van betekenisvolle wendingen. Hij ontwerpt eigenzinnige leer-, onderzoek- en ontwikkeltrajecten, laat zijn werk inspireren door een muzisch perspectief op Goed Werk en wordt vergezeld door zijn cello en theatermoves. Sinds 2014 is hij als lector Kunst en Professionalisering verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Hier is Bart momenteel nauw betrokken bij de organisatorische en inhoudelijke invulling van Onderzoek & Innovatie, waarbij nieuwe manieren van kwaliteitsborging in ontwikkeling zijn. Ook is hij onderdeel van een NRO-onderzoek naar het framen van Goed Werk in negen mbo-teams.

Bart is tevens de ontwikkelaar van de Wendingen op de thema-pagina’s.

Peter Rombouts

Drs Peter Rombouts is veranderkundig organisatieadviseur en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Hij is als onderzoeker betrokken bij het lectoraat Muzische Professionalisering bij de HKU en partner bij Musework. Hij is gespecialiseerd in niet-talige interventies en combineert werkzaamheden voor HKU en Onderwijs124 met zijn eigen organisatieadviesbureau.

Anouk Saleming

Anouk is docent op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hoe kan het gebruik van muzische taal bijdragen aan het gesprek over wat ons drijft in ons leven? Anouk is schrijver van theaterteksten, poëzie en proza. Door de stap te maken buiten het theater en in het kader van professionalisering te werken met mensen uit de zorg, de politie en het onderwijs, ontdekte ze allerlei nieuwe dingen over taal en over de mogelijkheden van het vak ‘schrijven’ in andere contexten dan de haar bekende.

Sanne Vos

Sanne is een grafisch ontwerper met een voorliefde voor eenvoud. Op een gestileerde manier creëert ze grafische beelden, waarbij ze op een gecontroleerde wijze het gewenste verhaal vertelt. Vanuit haar studio in Utrecht realiseert ze zowel museale projecten als publicaties en vernieuwende concepten in het onderwijs. Een sprekend voorbeeld van haar werk is het project ‘Rotterdam ontmoet Urk’, waarbij ze een filosofische gedachte in alle eenvoud heeft teruggebracht tot een voor studenten begrijpelijke beeldtaal. 

Tineke Ernst 

Tineke is begeleidingskundige voor het onderwijs. De professionele ontwikkeling van de onderwijswerker en diens organisatie – de school – boeit haar. Ze bekijkt een situatie systemisch en ziet mogelijkheden. In haar begeleiding gebruikt ze haar intuïtie; met haar creativiteit en theoretische kennis weet ze altijd een nieuw perspectief aan te boren. Tineke heeft 15 jaar ervaring in het Middelbaar Beroeps Onderwijs vanuit diverse functies. In haar begeleiding zie je dit terug; de praktijk is haar uitgangspunt. Ze beantwoordt de vraag: “wat werkt hier?” door de juiste vragen te stellen en te luisteren. Naast werkzaamheden voor Onderwijs124 geeft Tineke coaching en supervisie vanuit haar bedrijf ‘Ernst & Eigen’.

Sanne van der Hulst

Sanne heeft ruime ervaring in het mbo-onderwijs en werkt nu bij Onderwijsbureau van Leeuwen als onderwijskundige en coach. Zij stelt de afnemer in haar werk centraal en zet haar talenten in om te verbinden met de wensen van de ander. Dit betekent scherp luisteren en kijken om juist dat ene ingrediënt toe te voegen dat het verschil maakt. Sanne werkt associatief, betrekt de ander op een laagdrempelige manier en nodigt uit om mee te spelen, met of zonder haar tekenpotlood.

Sabine Zwikker

Sabine zet zich in om samen te werken aan innovatieopgaven vanuit haar achtergrond als docent, innovator en beeldend kunstenaar. Hierbij stimuleert zij het leren van de professional, het team en de organisatie door middel van verbeeldingskracht en creativiteit. Zij combineert ruime onderwijservaring als docent en innovator met theoretische kennis op het gebied van leren en innoveren. Sabine stelt de ontwikkelingsvraag van de ander centraal en ondersteunt door te luisteren, te bevragen en te verbeelden waar mogelijkheden liggen. Als ontwikkelaar is zij onder andere betrokken bij werkplaatsen waar studenten uit MBO en HBO, werkveld en burgers samen werken aan actuele vraagstukken in de maatschappij. Sabine combineert haar werk op ROC Graafschap College met haar werk voor Onderwijs124.

Laura Polder

Laura opent deuren tussen de diverse werelden in- en rondom het beroepsonderwijs. Met haar ondernemende en maatschappelijke blik is Laura veel bezig om het onderwijs te verrijken met vraagstukken vanuit de maatschappij. Ze ziet het liefst een school met minder muren en een aula vol mensen die samen zorgen voor synergie. Sinds 2010 werkt Laura als docent Social Work in het beroepsonderwijs. Eerst 10 jaar op het mbo en vanaf 2020 op het hbo. Naast haar docentschap werkt ze ook als adviseur bij o.a. Onderwijs124, Critical Mass en Educationwarehouse. Burgerschap, studentenbetrokkenheid en hybride onderwijs zijn thema’s waar Laura graag een bijdrage aan levert.

Karin Messelink

Karin is vaardig in complexe vraagstukken, communicatiedeskundig en analyseert scherp. Karin is als docent-onderzoeker werkzaam voor Landstede bij het practoraat Docentprofessionalisering. Daar houdt zij zich onder andere bezig met praktijkgericht onderzoek rondom de professionalisering van de mbo-docent. Naast haar werkzaamheden voor Landstede en Onderwijs124 geeft zij samen met Jenny, als ScherpZinnig, professionaliseringstrajecten vorm voor verschillende organisaties.

Jenny Terpstra – Tromp

Jenny is een zorgvuldige waarnemer, ontwikkelingsgericht, motiveert door aandacht en overtuigingskracht. Jenny is werkzaam als lerarenopleider voor hogeschool Windesheim. Zij houdt zich bezig met alle fasen van het beroep: de opleiding, de inductiefase van startende docenten en de professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Naast haar werkzaamheden voor Windesheim en Onderwijs124 geeft zij samen met Karin, als ScherpZinnig, professionaliseringstrajecten vorm voor verschillende organisaties.

 

Heleen Copini

Heleen werkt al geruime tijd met veel plezier in het onderwijs. Enerzijds als trainer in het mbo gericht op maatschappelijke diensttijd. Anderzijds als hbo-docent op ArtEZ University of the Arts bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. De master Orthopedagogiek heeft haar fascinatie voor menselijk gedrag aangewakkerd en haar Docent Theater opleiding heeft haar doen inzien hoe je de verbeelding kunt inzetten om mensen een stap verder te helpen. In haar werk staat de lerende mens centraal, vaak vanuit een artistieke invalshoek. Naast haar werkzaamheden bij Onderwijs124 werkt Heleen als trainingsactrice bij verschillende organisaties.

Aukje de Boer

Aukje gebruikt haar achtergronden in theater, journalistiek en kunsteducatie om samen met teams te werken aan verandertrajecten en innovatieopgaven. De scheppende kracht die ieder mens bezit, is hierbij het uitgangspunt. In deze opdracht richt Aukje zich op het vangen van de vonken: de verhalen en ervaringen die er al zijn en deze met elkaar zicht-en voelbaar maken. Als opmaat naar de toekomst. Aukje werkt op het MID College van ROCMN en als zelfstandige voor Onderwijs124.

 

Marieke van Belle

Marieke zoekt in gesprek de laag van betekenisgeving op door de juiste vragen te stellen en scherpe reflecties te geven. Met of zonder woorden: want beeld speelt een belangrijke rol in haar werk. Vanuit haar achtergrond in de Humanistiek en fotografie probeert zij inzicht te geven in vraag hoe subjectificatie en bestaansoriëntatie tot stand komt binnen onderwijs. Marieke combineert haar stagewerkzaamheden in de psychiatrie met brede
vormingsprojecten binnen Onderwijs124.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen

Scroll to top