Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitszorg is een organisatieopdracht; kwaliteitsontwikkeling een persoonlijke opgave. Wij staan voor het tweede, waarin Goed Werk een kern vormt. ‘Goed’ als in het goed doen, het goede doen en op zo’n manier dat het iedereen energie geeft. Het muzisch, creatief makerschap wakkert die energie aan.

In het mbo heersen verschillende kwaliteitsculturen. Sommigen zijn meer systemisch en procedureel, waarbij kwaliteit een eigenstandig doel lijkt. Wij staan voor kwaliteitsontwikkeling als middel tot Goed Werk en Goed Onderwijs. Daarin willen individuen en teams zich afvragen hoe zij hun werk kwalitatief beter kunnen maken. Wat zij daarin zelf kunnen doen en wat zij nodig hebben van anderen. Waarin de PDCA-cyclus voor je werkt, door je investering en opbrengst te monitoren en successen te vieren. En waar de IMWR-cirkel van Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren minstens zo belangrijk is.

“Zou het toeval een handje geholpen kunnen worden?”
Wending geïnspireerd op Urania
Muze van de sterrenkunde

We hanteren een ontwikkelingsgerichte benadering om het frame te vinden waarin Goed Werk mogelijk is. Het gebruik van beschikbare kennis en werkwijzen combineren we met het persoonlijk maken van kwaliteitsontwikkeling. Deze aanpak, met creatieve wendingen, helpt scholen bij het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur waar:

  • open, professioneel en waardengericht werken centraal staat
  • (team)leren zichtbaar en versterkt wordt
  • rollen en taken helder zijn
  • talenten van alle professionals in het team benut worden
  • stakeholders actief betrokken zijn
  • een sterk (intern en extern) netwerk is waarin good practices en expertise gedeeld wordt

Lees meer:

Eigenaarschap voor kwaliteit in teams
Onderwijs124 & Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (2023)

Neem contact op voor meer informatie

Bart van Rosmalen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen

Scroll to top