21ste-eeuwse vaardigheden

Achter de veelbesproken term ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ gaat een wereld aan interessante vragen schuil. We bestuderen welke vaardigheden, houdingen en waarden van belang zijn voor studenten en stimuleren de aandacht in het mbo via creatieve maakprocessen.

We zien dat 21ste-eeuwse vaardigheden betekenis hebben voor wendbaar vakmanschap en waarde(n)volle mensen. In stage of werk, met technologisering en globalisering. In het meedoen in de diverse samenleving. In je privé- en digitale leven. Daarin kunnen communiceren, zelfregulatie, sociale & culturele vaardigheden en een ondernemende houding van belang zijn. Met niet alleen de vraag hoe goed je deze vaardigheden beheerst (wie ben ik), maar ook de manier waarop je deze inzet (hoe ben ik). En dat een Leven Lang.

"En als je vanuit een bron van inspiratie zou spreken?"
Wending geïnspireerd op Kalliope
Muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica

Om de praktijkinnovaties rond 21ste-eeuwse vaardigheden aan te wakkeren, te versnellen en naar een hoger niveau te brengen, bieden wij combinaties van onderzoek, ontwikkeling en professionalisering. In visieontwikkeling brengen wij management en teams dichterbij hun bedoeling en de mechanismen die zij willen aanzetten in hun onderwijs. Daarbij begeleiden we teams bij hun pedagogisch-didactisch ontwerp, zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Door actieonderzoek helpen we individuen en teams kijken naar hun ontwikkeling. Dit doen we voor zowel studenten én professionals. Met de wetenschappelijke kennis in ons hoofd en een muzische manier van werken in ons hart en handen. Zo stimuleren we het lerend en onderzoekend vermogen en is professionalisering het resultaat van werken aan ieders eigen praktijk.

Lees meer: 

De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs
Ingrid Christoffels & Pieter Baay

Zelf-assessment 21ste-eeuwse docentvaardigheden
Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Annemarie Groot

Praktijkvoorbeelden 21ste-eeuwse vaardigheden in verschillende leeromgevingen
Pieter Baay, Ingrid Christoffels & Joost de Haan

KOMPAS21 [reflectie-instrument]: Een schets van de reis en ervaringen tot nu toe
Pieter Baay, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen & Miryam de Hoo

Pieter Baay

Andrea Klaeijsen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen

Scroll to top